orzelEkonomista, urodzony w Rzeszowie. Od 1977 do 1994 pracownik naukowy Politechniki Rzeszowskiej. W latach 1991-1994 dyrektor Polsko-Amerykańskiego Instytutu Przedsiębiorczości w Rzeszowie. Od 1994 do 1997 w projekcie „Enterprise Project” Banku Światowego, Ohio State University i Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej. Współorganizator 28 inkubatorów przedsiębiorczości, 34 funduszy pożyczkowych i 64 ośrodków wspierania przedsiębiorczości w Polsce.

Współzałożyciel i prezes Małopolskiego Instytutu Gospodarczego, m.in. współorganizatora od 1994 r., z UMCS i od 2001 r. z Akademią Ekonomiczną w Krakowie (UEK), największych na Podkarpaciu studiów podyplomowych z zakresu finansów, rachunkowości, bankowości i zarządzania (ponad 2 tysiące absolwentów). Współautor analiz, planów strategicznych i biznes planów dla podkarpackich przedsiębiorstw.

Pomysłodawca i współzałożyciel utworzonej przez Małopolski Instytut Gospodarczy w 1996 r. Wyższej Szkoły Zarządzania w Rzeszowie. W latach 1996-2015, dziekan, kanclerz i rektor uczelni. Uczelnię w latach 1998-2013 ukończyło 4144 absolwentów studiów licencjackich i prawie 700 studiów podyplomowych.
Autor i współautor kilkudziesięciu publikacji naukowych z zakresu przedsiębiorczości i rozwoju regionalnego. Pomysłodawca, kierownik naukowy, uczestnik projektów badawczych realizowanych we współpracy z partnerami z Polski, Francji, Włoch, Słowacji, Ukrainy, Białorusi, Stanów Zjednoczonych. Komentator wydarzeń społeczno-gospodarczych w polskich mediach.

Żonaty, trójka dzieci. Zamieszkały w Rzeszowie.
Zainteresowania m.in. historia świata, Polski i Kresów.