Program R8

Gra o Rzeszów – Zaproszenie

Do udziału w Grze o Rzeszów w celu wspólnej realizacji Programu R8 zapraszam mieszkańców Rzeszowa, rzeszowskiej aglomeracji, regionu, sympatyków Rzeszowa, Rady Osiedli Miasta Rzeszowa. Jeśli macie Państwo życzenie jestem do dyspozycji, czekam na propozycje spotkań na Państwa osiedlach: kreatywnyrzeszow@gmail.com W ciągu 8 minut przedstawię założenia i cele Programu R8. A później dyskusja bez czasowego limitu. Wypełnijmy pola Programu R8 dobrymi pomysłami. kreatywnyrzeszow@gmail.com to adres na który można już zgłaszać pomysły. Po wyborach na portalu Rzeszowa nowa ikona: M2K – na niej będą prezentowane zgłoszone pomysły, ich autorzy, opinie.

Program R8:

8 linii wsparcia przyjaznego rozwoju Rzeszowa

(wersja 1 – 3.10.2018 r.))

 

  1. Kapitał ludzki…pierwsze pole, A1-(Rada Ratuszowa–miejsce spotkań byłych prezydentów i wiceprezydentów), A2-adresowane do rzeszowskiej (także z aglomeracji) młodzieży (Szkolne Kluby Olimpijczyka– matematyka, fizyka, chemia, i jeszcze 5 innych)…
  2. Kultura słowa i nuty… z elementami kresowego dziedzictwa, B1– Osiedlowe Kluby Przyjaciół Kultury, …
  3. Śladami Łukasiewicza…identyfikacja, wsparcie i rozwój firm nowoczesnych technologii… budowanie przewag konkurencyjnych rzeszowskiej aglomeracji, C1-Branżowe Kluby Współpracy Nauka-Biznes..
  4. Planowanie przestrzenne, pozwolenia, D1-procedury przyjazne dla mieszkańców i przedsiębiorców…Drabinianka i Słocina to niedobre przykłady ingerencji wieżowców w niską zabudowę …D2-najpierw przyjazne rozwiązania komunikacyjne a po nich zabudowa terenu…
  5. Inwestycje w jakość życia, E1 – park kultury, nauki i wypoczynku na obrzeżach Rzeszowa i sąsiedniej gmin, E2 – zagospodarowanie Kopca Konfederatów Barskich i jego otoczenia, E3 – 4 Domy Seniora, E4-BEM: bezpieczne, empatyczne miasto, E5-SAP: stop agresji i przemocy…E6-NIE: czwartkowe popołudnie dla niepełnosprawnych…
  6. Optymalizacja przychodów i inwestycji, F1–obligacje przychodowe, F2-zrównoważony budżet. Jeden duży most czy 2 małe?…obwodnice: F3-północna, F4-południowa, F5-przedłużenie tunelu przy dworcu PKP…
  7. Przyjazna współpraca i wspólne projekty z gminami z rzeszowskiej aglomeracji, wspólny rozwój stref: Boguchwała, Dworzysko, Jasionka, także z zagranicznymi sąsiadami i dalekimi Chinami, G1-Rada Rozwoju Aglomeracji, G2-cichy transport w aglomeracji Rzeszów…
  8. Kapitał na realizację programu R8. Kreatywne propozycje programu R8 to pierwszy krok do zaproszenia inwestorów i kapitału do przyjazdu do Rzeszowa, poznania miasta i regionu, H1-Fundusz Rozwoju Rzeszowskiej Aglomeracji…

 

 Szachy – 8 linii ataku, 8 linii obrony, 64 pola szansy na dobrą  decyzję,  na przygotowanie zwycięskiej strategii.